Profesia days sa vracajú do Bratislavy!

18. - 19. mája v Nivy centrum

Po ročnej pauze, zapríčinenej pandémiou Covid-19, kedy sa najväčšie podujatie zamerané na trh práce nemohlo konať, sme teraz späť s eventom, ktorý pozitívne zmení vaše profesijné smerovanie. 

Využili sme naše skúsenosti s organizovaním 11-tich ročníkov najväčšieho podujatie zameraného na prácu a zlepšovanie kariéry. Od marca 2020 sme intenzívne pripravovali nový formát eventu. Eventu, ktorý bude pre návštevníkov i vystavovateľov bezpečný. Pripravili sme pre vás Profesia days, ktoré idú prvýkrát naozaj za ľudmi.

Profesia days v Bratislave sa sťahujú 3 krát vo svojej histórii a sme radi, že sa nám podarilo nájsť exkluzívny priestov v jednom z najmoderenejších multifunkčných komplexov nielen na Slovensku. Profesia days 2022 budeme realizovať na takmer 2000 mv priestoroch NIVY centra.

Profesia days 2022 sa budú zameriavať na zručnosti. Nielen na ich získanie, ale najmä na ich overenie a povzbudenie ľudí hľadajúcich si prácu v tom, aby svoje zručnosti vedeli čo najlepšie pretaviť do zisku novej práce, v ktorej ich budú schopní maximálne využiť. 

Postupne Vám budeme prinášať novinky, predstavovať spíkrov a rovnako spoznáte postupne aj všetkých našich vystavovateľov. 

Adresa
Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Telefón a email
Pre klientov:
+421 233 006 791
vystava@profesia.sk
Pre návštevníkov:
+421 907 020 335

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!