Profesia days 2020 Žilina

ŽILINA, ĎAKUJEME!

Jeden skvelý deň plný príležitostí, inšpirácií, nápadov a zábavy. Ďakujeme, že ste festivalovú atmosféru 2. ročníka Profesia days Žilina tvorili spolu s nami. Tešíme sa na vás opäť o rok!

Novinky

Zanechal/a si nám feedback? Môžno si hodnotné ceny vyhral/a práve ty!

Čítať viac

Kto získal nový iPhone, GoPro kameru a FITBIT náramok?

Čítať viac

Profesia days Žilina očami tajných uchádzačiek Betky a Dominiky

Čítať viac

Toto sú najvystavovatelia 2. ročníka Profesia days Žilina

Čítať viac

VYSTAVOVATELIA

Adresa
Profesia, spol. s r. o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava
Telefón a email
Pre klientov:
+421 233 006 791
vystava@profesia.sk
Pre návštevníkov:
+421 907 020 335

Kontaktný formulár

V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, Bratislava 811 09 IČO: 35800861 za účelom zabezpečenia vzájomnej komunikácie so spoločnosťou Profesia spol. s r.o. Osobné údaje budú poskytuté tretím stranám na účely IT servisu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú vymazané. Viac informácií o zásadách so spracovaním osobných údajov v spoločnosti Profesia, spol. s r.o.

SPRÁVA ODOSLANÁ!