Predstavenie bezkontaktnej nabíjačky z Katedry mechatroniky a elektroniky