Vystavovatelia 2018 Bratislava

Viac než 180 vystavovateľov, ktorí ponúkajú prácu v množstve oblastí ako obchod, služby, administratíva, doprava, výroba, IT, manažment, financie, bankovníctvo, cestovný ruch, zdravotníctvo a mnoho ďalších.

y