Tajná uchádzačka Dominika: Profesia days očami hodnotiteľky v utajení

Na druhý ročník Profesia days v Žiline som sa od začiatku tešila. Študujem v poslednom ročníku vysokej školy a tak bolo mojím prvotným cieľom ísť si na festival naozaj nájsť prácu. Moje nadšenie však ešte viac stúplo, keď som sa dozvedela, že budem Alfonzkou. Spojila som tak príjemné s užitočným a pustila sa do svojej tajnej misie.

Boli sme dve a naša úloha bola jasná. Ohodnotiť zamestnávateľov bez toho, aby nás odhalili. Dôležitým kritériom bola komunikatívnosť. Všímali sme si však aj informačné materiály, ponúkané pracovné príležitosti a v neposlednom rade originalitu prezentácie daného vystavovateľa. Celkovo sme sa stretli s desiatkami rôznych firiem. Niektoré ponúkali prácu v Žiline, ďalšie v iných oblastiach Slovenska, iné dokonca v Českej republike. Samotné pracovné príležitosti boli naozaj rôznorodé.

Každý stánok ako aj každý prístup zo strany vystavovateľov bol iný. Ja som si na svoje prišla v stánku, ktorý patril spoločnosti Kaufland Slovenska republika v. o. s., ktorá sa napokon stala aj NAJ vystavovateľom. Dostala som dopodrobna vysvetlené pozície, ktoré spoločnosť ponúka, odišla som s niekoľkými darčekmi, mala som možnosť zapojiť sa do súťaže formou kvízu. Originalita tomuto stánku rozhodne nechýbala.

Ďalej s radosťou spomínam na stánok spoločnosti Lidl Slovenska republika, v. o. s., ktorá sa mimochodom starala o občerstvenie návštevníkov festivalu počas celého dňa. Ďalšími, ktorých by som chcela spomenúť ako veľmi dobrý príklad vystavovateľov boli Siemens Mobility, s. r. o., KROS a. s., ŽOS Vrútky, ale aj sprostredkovateľská spoločnosť LESS WORK, s. r. o., ktorá ako jediná pre návštevníkov svojho stánku pripravovala popcorn! Darkside zas ponúkali možnosť zahrať si laser game. Z mnohých stánkov si ľudia mohli odniesť nie len množstvo informácií, ale aj originálne a veľmi praktické darčeky. Našli sa však aj takí vystavovatelia, ktorí záujemcom nevenovali pozornosť. Práve títo by sa do budúcna mohli polepšiť a venovať viac času a najmä ochoty návštevníkom svojho stánku.

Veľa úsmevov, darčeky, kvízy, prednášky na rôzne témy počas celého dňa a napokon množstvo pracovných príležitostí. Tento ročník Profesia days bol pre mňa veľkým zážitkom a už teraz sa teším na nasledujúce roky, aj keď už samozrejme nie na pozícii Alfonzky, ale len ako obyčajný návštevník.