speaker-info

Zuzana Kaňuchová

Profesia

Od roku 2006 pracuje ako HR manager v spoločnosti Profesia, kde zastrešuje riadenie ľudských zdrojov a participuje na ďalších projektoch spojených s oblasťou ľudských zdrojov. HR oblasti sa začala venovať hneď po absolvovaní Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Predtým pracovala ako HR špecialista v spoločnosti Slovak Telekom a Sibamac.

Moje prednášky