speaker-info

Zuzana Juráneková

IPčko

V IPčku pôsobím ako supervízorka projektu Online terénnej práce, ktorý sa venuje aktívnemu mapovaniu online prostredia, vyhľadávaniu rizikových skupín, ktoré sú ohrozené sociálno-patologickými javmi, podpore a pomoci ľuďom v týchto rizikových skupinách, fenoménom internetu a tvorbe pomáhajúceho obsahu. Som súčasťou výjazodvého Krízového intervenčného tímu, ktorý aktuálne pôsobí na hraniciach Slovenska a Ukrajiny, kde poskytuje prvú psychosociálnu pomoc a podporu ľuďom zasiahnutým vojnovým konfliktom. V IPčku zastrešujem aj video poradenstvo pre mladých ľudí so sluchovým postihnutím, ktoré poskytuje internetová linka pomoci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením Dobrá linka.

Moje prednášky

Schopnosť pracovať pod stresom

Skill Lab

Téma: Stres náš každodenný – Ako zatočiť so stresom? Stres je náš „spoločník“ a v hektickej dobe, ktorú žijeme, je súčasťou nášho každodenného života. Počas pandémie COVID-19 sa slovo stres skloňovalo pomerne často. Ľudia pociťujú oveľa viac stresu ako pred pandémiou. A nie je sa čomu diviť. Pandémia nás zasiahla nepripravených a zo dňa na […]

Soft skills Workshop Zdravie
Čítať viac