speaker-info

Yasmine Jalali

Recruitment specialist, Arval Competence Center

Pochádzam z Teheránu, hlavného mesta Iránu, kde som ukončila bakalárske štúdium v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy. Na Slovensko som prišla v roku 2015 aby som mohla pokračovať a dokončiť magisterské štúdium v danom odbore. Bohužiaľ na Slovensku môj titul nebol uznaný. Rozhodla som sa preto zmeniť moje doterajšie zameranie. Po roku učenia sa slovenčiny, som začala štúdiom psychológie v roku 2016. Psychológia ma vždy veľmi fascinovala a mala som voči nej veľký obdiv. Popri štúdiu psychológie som sa venovala cudzím jazykom ako lektorka a neskôr ako recruiter a trénerka nových lektorov cudzích jazykov. Plynulo komunikujem v 3 jazykoch: perzština, angličtina a slovenčina. Psychológiu som nakoniec vyštudovala na Univerzite Komenského v Bratislava v odbore Sociálna a Pracovná psychológia. Po ukončení magisterského štúdia v roku 2021 som sa zamestnala v spoločnosti Arval Competence Center ako recruiter a táto práca ma napĺňa a baví každým dňom viac a viac vďaka komunikácií a práci s ľuďmi.

Moje prednášky

Chop sa svojej príležitosti!

Hlavné pódium

Interview s dvoma veľmi inšpiratívnymi ženami vedené Drahomírom Piokom.   Uvažujete o zmene a pritom si hovoríte „Dúfam, že tentoraz to vyjde.“, my veríme, že áno!  Sebarealizácia je v živote to najdôležitejšie. 

Self promo Success story
Čítať viac