speaker-info

Vladimír Urban

Dom ľudového tanca - Železiar

Ako choreograf a učiteľ tanca pôsobil nielen u nás ale aj v zahraničí, napr.  v Maďarsku, Srbsku, Belgicku, USA, Japonsku atď. Je tvorcom vyše 140 choreografií tancov a rôznych spevácko – tanečných inscenácii. Vydal  11 hudobných nosičov a 7 DVD.  Je autorom 16 scénarov a choreográfií pre STV Bratislava ako napríklad Svadba z Čičmian, Zbojníckym chodníčkom,…. V STV Košice bol spoluautorom seriálu Vandrovali hudci kde  zahájil vysielanie školy tanca.  Získal mnoho diplomov, cien a ocenení, napríklad cena KSK, 3-krát laureát na celoštátnom festivale Zbojnícky, abovský a zemplinský blok. V roku 2005 založil Dom Ľudového tanca na sídlisku KVP, ktorý túto umeleckú  školu od uvedeného roku zastrešuje.

Moje prednášky