speaker-info

Viktória Margitová

Key Account Manager Promiseo

Viktória pracuje v Promiseo už viac ako 5 rokov, viedla desiatky projektov od malých lokálnych start-upov až po nadnárodné korporáty. Začínala tvorbou textov, dlhodobo pracovala ako Social Media Specialist, jej aktuálnou náplňou práce je najmä komunikácia s kľúčovými klientmi agentúry a príprava kampaní ako celku. Je zodpovedná za dodanie, vyhodnotenie a kvalitu kampane, ktorú Promiseo dodáva, zároveň vedie kurzy social media marketingu a copywritingu.

Moje prednášky

SEE – THINK – DO – CARE: Najpoužívanejší marketingový model súčasnosti

Ostrov kreativity a marketingu

V rámci prednášky sa pozrieme na najčastejšie využívanú metodológiu pri tvorbe marketingových stratégií, See – Think – Do – Care, ktorá umožňuje efektívne plánovanie kampaní s ohľadom na jednotlivé fázy nákupného cyklu. Framework kombinuje cieľové skupiny, obsah, komunikačné kanály a kľúčovú časť marketingu, vyhodnocovanie, s cieľom napĺňať marketingové ciele v starých aj nových médiách.

Inšpirácia Motivácia
Čítať viac