speaker-info

Viktor Bielik

Športový fyziológ

Je podkutý odbornými vedomosťami získanými na Univerzite  Komenského v Bratislave a skúsenosťami nadobudnutými 15 ročnou praxou na klinike športovej medicíny. V rámci projektu Hýbsa Slovensko TV Markíza rozhýbaval a učil deti i rodičov ako zdravo žiť. V súčasností je jedným z hlavných účinkujúcich televíznej show Reštart TV JOJ. Vytvoril edukačný koncept pre firmy Fit24/7, kde učí zamestnancov, ako byť Fit nielen v práci ale aj bežnom živote.

Moje prednášky

Vstupenka zadarmo