speaker-info

Veronika Nekolová

Ekonomická univerzita v Bratislave

Veronika Nekolová pôsobí na Ekonomickej univerzite ako mentor v oblasti rozbiehania študentských projektov a spolupráce s praxou.

Moje prednášky