speaker-info

Václav Mika

Honorárny konzul Mexika

Václav Mika vyštudoval Fakultu ekonomiky a riadenia výrobných odvetví Vysokej školy ekonomickej (dnes Ekonomickej univerzity) v Bratislave.V Slovenskej televízii pôsobil v rôznych vedúcich funkciách v rokoch 1986 až 1992, ďalšie dva roky bol riaditeľ kancelárie STV. Koncom 90. rokov bol podpredseda a člen Rady STV. Po odchode z STV bol až do roku 1998 riaditeľ Prvej slovenskej mediálnej agentúry, odkiaľ prešiel do Rádia Expres. Pod jeho vedením sa zo stanice stal trhový líder. V roku 2006 mu americká skupina CME ponúkla miesto šéfa televízie Markíza po tom, čo získala v trhovej jednotke rozhodujúci vplyv.V televízii skončil v roku 2010 po nezhodách s vedením CME. Šéfom RTVS bol päť rokov do augusta 2017. Ako prvý generálny riaditeľ dokončil funkčné obdobie vo verejnoprávnej televízii.

Moje prednášky