speaker-info

Tomáš Kozák

generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí SR

Tomáš Kozák bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo februári 2021. Spolu so svojim tímom sa venuje európskym politikám, regionálnej spolupráci a rozvoju vzťahov so štátmi v Európe. Pred nástupom do tejto funkcie pôsobil viac krát ako diplomat na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli, naposledy vo funkcii veľvyslanca v Politickom a bezpečnostnom výbore (PSC). Pre ministerstvo pracuje od rokiu 2003.   

Moje prednášky

Európska únia ako príležitosť pre prácu i vzdelanie

Hlavné pódium

Na prednáške vystúpia:  –         generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí Tomáš Kozák (Predstaví aktuálne kroky rezortu, ktoré podnikáme na zlepšenie zastúpenia občanov v inštitúciách EÚ)  –         vedúci Zastúpenia EK  na Slovensku (predstaví dôležitosť kariéry EÚ, prečo je dôležité z pohľadu inštitúcií EÚ, aby sa slovenskí občania hlásili, aktuálne prebiehajúca reforma stratégie ľudských zdrojov a náborového procesu, […]

Diskusia Práca Pracovné právo Úspešní Slováci
Čítať viac