speaker-info

Tomáš Kozák

generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných a európskych záležitostí SR

Tomáš Kozák bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo februári 2021. Spolu so svojim tímom sa venuje európskym politikám, regionálnej spolupráci a rozvoju vzťahov so štátmi v Európe. Pred nástupom do tejto funkcie pôsobil viac krát ako diplomat na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli, naposledy vo funkcii veľvyslanca v Politickom a bezpečnostnom výbore (PSC). Pre ministerstvo pracuje od rokiu 2003.   

Moje prednášky