Tomáš Kozák

Generálny riaditeľ Sekcie európskych záležitostí, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Tomáš Kozák bol vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Sekcie európskych záležitostí Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vo februári 2021. Spolu so svojim tímom sa venuje európskym politikám, regionálnej spolupráci a rozvoju vzťahov so štátmi v Európe. Pred nástupom do tejto funkcie pôsobil viac krát ako diplomat na Stálom zastúpení Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli, naposledy vo funkcii veľvyslanca v Politickom a bezpečnostnom výbore (PSC). Pre ministerstvo pracuje od roku 2003.

Moje prednášky

Kariéra v inštitúciách EÚ

Hlavné pódium

Tomáš Kozák predstaví dôležitosť kariéry v EÚ, prečo je potrebné, aby sa slovenskí občania hlásili do európskych inštitúcií. Predstaví aktuálne kroky rezortu, ktoré podnikáme na zlepšenie zastúpenia občanov SR v inštitúciách EÚ.

Diskusia Motivácia Práca
Čítať viac