speaker-info

Tomáš Janotík

manažér analytického oddelenia Profesia

Tomáš je manažérom analytického oddelenia v spoločnosti Profesia. Študoval ekonómiu na University of Amsterdam a tiež na Karlovej Univerzite v Prahe. V práci sa venuje sledovaniu aktuálnych trendov na trhu práce, zodpovedá za štatistické spracovanie dát a prípravu výstupov pre klientov spoločnosti i pre médiá. Poznatky o slovenskom pracovnom trhu mal možnosť prezentovať na viacerých podujatiach na Slovensku i v zahraničí.

Moje prednášky