speaker-info

Tomáš Hasala

Nexteria

Tomáš Hasala sa po 20 rokoch podnikania upísal neziskovému sektoru. Už tri a pol roka vedie neziskovú organizáciu Nexteria, ktorá realizuje projekty Nexteria Leadership Academy a Night of Chances zamerané na rozvoj talentov a mladých lídrov. Je vášnivým propagátorom prepájania sveta neziskoviek a biznisu. Práca s mladými a vedenie neziskovky je preňho ešte väčšou výzvou ako podnikanie.

Moje prednášky