speaker-info

Tomáš Bezák

Vedúci úseku komunikácie Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Tomáš nastúpil do spoločnosti Lidl v roku 2012 na pozíciu PR manažéra. Od roku 2017 vedie úsek komunikácie, ktorý zastrešuje PR, CSR, Socialmedia a internú komunikáciu. Získal ocenenie PR osobnosť roka a v roku 2018 sa stal hovorcom roka.

Moje prednášky