speaker-info

Štefan Jančo

Ekopolis

V Nadácii Ekopolis sa od roku 2017 venujem vzdelávaniu a praktickému poradenstvu pri podpore miestnej biodiverzity v sídelnom prostredí, osobitne v areáloch firiem a na školských pozemkoch. Zmysluplný zelený dizajn areálov priamo pomáha prírode tým, že množstvu rastlinných a živočíšnych druhov prirodzených v danom prostredí poskytuje priestor pre život. Vhodne upravené priestory sú obvykle menej náročné na údržbu, viac prepojené sokolitým prírodným prostredím a atraktívnejšie pre zamestnancov, žiakov či návštevníkov. Podstatou tohto prístupu je hľadanie spoločného priestoru pre život ľudí a prírody – je to otvorený príbeh, ktorý má našťastie aj pozitívne a inšpiratívne príklady

Moje prednášky