speaker-info

Silvia Langermann

Kouč, lektor, psychológ

Silvia Langermann sa venuje psychológii a koučingu a miluje svoju prácu. Študovala sociálnu i pracovnú psychológiu a manažment na Univerzite Komenského a od roku 2013 sama prednáša predmety týkajúce sa koučingu na univerzitnej pôde. V roku 2015 získala certifikát ACC od International Coach Federation. Certifikát z koučingu získala v Budapešti ešte v roku 2011. Práca kouča ju veľmi napĺňa, pretože dokáže zaktivizovať nielen jednotlivca, ale aj celé tímy ľudí a skupiny.

Moje prednášky