speaker-info

Róbert Posolda

CEO AGENT.SK, s. r. o.

Róbert Posolda začal byť aktívny na finančných trhoch už v roku 2003, počas štúdia v Sydney. Študoval IT, odbor sieťové inžinierstvo a vzdelával sa v oblasti e-commerce. Pre diverzifikáciu rizika v oblasti obchodovania na finančných trhoch, sa začal venovať aj realitnému trhu. V súčasnosti zastáva pozíciu partnera, generálneho riaditeľa a realitného konzultanta v spoločnosti AGENT.SK, s. r. o., ktorú založil už v roku 2006.

Moje prednášky