speaker-info

Richard Rovinský

Richard školí už viac ako 10 rokov a pomáha firmám efektívne využívať nástroje MS Office pre prácu. Začiatky jeho práce s MS Office siahajú do roku 2004, kedy dostal na starosti vytvorenie nástroja pre automatické sledovanie KPI a následné prezentovanie výsledkov.
Po návrate na Slovensko v roku 2010 pokračoval v odovzdávaní svojich skúseností vo firmách. V súčasnosti sa venuje hlavne školeniam, na ktorých učí, ako si prácou s programami Excel, Word a PowerPoint ušetriť čas.

Moje prednášky

MS Office Excellence

Skill Lab

MS office je v práci nutnosť, nie výsada Každý poznáme Excel, Word alebo PowerPoint a nejako ich používame v práci. Poďme ich však použiť na to, na čo naozaj boli mienené. Naučme sa automatizovať a tak si viac užívať prácu.

Hard Skills IT prednáška
Čítať viac