speaker-info

Richard Fetyko

Twin Capital

Richard Fetyko vyrastal v Košiciach a po skončení 3. ročníka gymnázia odišiel na ročné štúdium do štátu Oklahoma, USA.  Nakoniec v USA ostal 22 rokov, včetne 14-tich rokov v NYC.  Počas svojej kariéry pracoval v šiestich investičných bankách ako Equity Research Analyst v oblasti Internet Technology.  V roku 2014 sa vrátil do Bratislavy, kde pôsobí ako Portfolio Manager v Twin Capital – privátny hedge fond.

Moje prednášky