speaker-info

Renata Taligová

Lektorka a kariérna poradkyňa

Zameriavam sa najmä na osobnostný a kariérny rast svojich klientov metódou otvárania ich prirodzeného potenciálu a silou vnútornej motivácie. Pomáham im efektívne komunikovať a vytvárať silný prvý dojem. Učím ich kultivovať a využívať svoju jedinečnú reč tela, a zároveň vedieť odhadnúť obchodného partnera za pár sekúnd. Za kľúčové považujem vytvorenie autentickej osobnej značky. Do svojej práce vkladám energiu, odhodlanie a osobnú skúsenosť, aby boli moje kurzy zážitkom.

Moje prednášky