speaker-info

Radoslav Košík

CEO spoločnosti JRK

Radoslav Oliver Košík, Mgr., Mgr., LL.M., je CEO spoločnosti JRK od roku 2014. Pochádza zo Žiliny, kde vyštudoval umenie, neskôr marketing a postgraduálne právo. Svoje znalosti v odpadoch si rozšíril na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe. V minulosti pôsobil na viacerých riadiacich postoch na Slovensku a v zahraničí, okrem iného bol niekoľko rokov generálnym riaditeľom cestovnej kancelárie, členom Dozornej rady Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr a od roku 2017 je členom predstavenstva národnej lotériovej spoločnosti TIPOS.

Spoločnosť JRK bola založená v roku 2009 s poslaním zlepšovať odpadové hospodárstvo samospráv a jednotlivcov vďaka inováciám, ktoré znižujú množstvo zmesového komunálneho odpadu predchádzaním jeho vzniku a zvyšovaním miery triedenia. Za ostatných 5 rokov získala radu národných aj medzinárodných ocenení – prestížne ocenenie VIA BONA Slovakia, cenu SDGs v ČR (cenu trvalo udržateľného rozvoja), cenu SIRHA v Maďarsku za inovácie, 2. miesto v súťaži TOP zodpovedná firma v ČR, cenu AIESEC Excellence Award a ďalšie. V roku 2017 získala spoločnosť JRK pozvanie OSN a mala prejav na politickom fóre na vysokej úrovni v New Yorku.

Moje prednášky