speaker-info

Radoslav Dráb

Úsmev ako dar

Celý svoj pracovný život venuje práci v neziskovom sektore. Po úspešných programoch na pomoc a integráciu mladých dospelých po odchode z detských domovov do samostatného občianskeho života sa venoval vybudovaniu najväčšej siete pobytových sociálnych služieb pre rodinu a deti, známu pod názvom Dorka. V spolupráci s partnermi uviedol do života niekoľko úspešných sociálnych projektov zameraných na sociálne podnikanie ohrozených matiek s deťmi.
V posledných rokoch sa venuje téme rozvoja, výstavby a podmienok pre dostupné sociálne bývanie na Slovensku.

Moje prednášky

Manažérske zručnosti

Skill Lab

Nájde projektový manažér uplatnenie v neziskovom sektore? Prečo je potrebný? Ako dokáže práca v treťom sektore rozvíjať osobnosť človeka? Čo všetko ťa treťí sektor naučí a čo nikde inde nezažiješ? Aké vzdelanie a zručnosti potrebujete na prácu v neziskovom sektore? A mnohé ďalšie osobné skúsenosti a príbehy.

CSR Inšpirácia Soft skills
Čítať viac