speaker-info

Petra Nováková

Profesia

Po štúdiách v Bratislave a v Brne nastúpila na personálne oddelenie spoločnosti Profesia. Na pozícii HR špecialista uplatňuje svoju každodennú potrebu komunikácie s ľuďmi, špeciálne s kolegami v Profesii. Pracovné skúsenosti získavala na rôznych študentských stážach, napríklad aj v Nadácii Pontis.

Moje prednášky