speaker-info

Petra Molnárová

zakladateľka Slow Food Pressburg

20 rokov sa profesijne, v rámci vlastných a zdieľaných projektov venuje vidieckemu cestovnému ruchu a potravinám; v posledných rokoch sú jej prioritami dobré, čisté, férové potraviny a tí, ktorí ich vyrábajú – venuje sa im v rámci tímu Aliancie Stará Tržnica, kde manažuje sobotné potravinové trhy a v miestnom združení medzinárodného hnutia Slow Food, ktoré vedie už siedmym rokom.

Porozpráva aj o téme Slow Food, poznáme SLOW FASHION, ale čo to je SLOW FOOD?

Moje prednášky