speaker-info

Petra Csefalvayová

Spoluzakladateľka neziskovej organizácie INCIEN

Spoluzakladateľka neziskovej organizácie INCIEN, ktorej úlohou je implementovať koncept Cirkulárnej ekonomiky v podmienkach SR. Petra sa špecializuje na oblasti ako je ekodizajn, materiály a technológie.  Koncept CE predstavuje nový model fungovania našej spoločnosti, kde odpad sa stáva zdrojom. Odpad ako taký v ideálnom stave nebude existovať. Je možné takto fungovať? Je možné na Slovensku takúto zmenu uskutočniť? Týmto otázkam a ich odpovediam sa venuje  prostredníctvom rôznych projektov.

Moje prednášky