speaker-info

Peter Bachratý

Slovensko – európske centrum pre rozvoj a spoluprácu (SECRAS)

V súčasnosti pôsobí ako programový riaditeľ občianskeho združenia Slovensko – európske centrum pre rozvoj a spoluprácu (SECRAS). Má niekoľkoročné skúsenosti s prácou priamo v Bruseli, kde sa venoval predovšetkým zastupovaniu záujmov slovenských firiem a mimovládnych organizácií voči inštitúciám Európskej únie. Zároveň sa po vstupe Slovenska do EÚ spolupodieľal na vytváraní osvety ohľadne personálnej politiky Slovenska voči Európskym inštitúciám.

Bol akreditovaným lobistom voči Európskemu parlamentu a zástupcom člena Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC). V minulosti sa spolupodieľal na založení a riadení viacerých mimovládnych organizácií, ktoré pôsobili v rámci stredoeurópskeho regiónu, ako napríklad Public Policy Institute (PPI) a Central and Eastern European Energy Security Think Tank (ESI).

V súčasnosti sa venuje neziskovým programom osvety a vzdelávania budúcich kandidátov zaujímajúcich sa o prácu v európskych inštitúciách ako aj programu budovania regionálnych kapacít mladých profesionálov, ktorí sa venujú vybraným programom Európskej únie v oblasti kultúry, kultúrneho turizmu a obnovy kultúrneho a historického dedičstva na Slovensku.

Moje prednášky