speaker-info

Ondrej Križan

SUSTO - Sustainability Tools

Ondrej Križan je „sensemaker“, ktorého špecialitou je mapovanie komplexného kontextu organizácií. Je analytikom, ktorý využíva kombináciu kvalitatívnych a kvantitatívnych metód na zhodnotenie súčasnej situácie organizácií a ich potenciálu s cieľom odkrývať nové možnosti na tvorbu udržateľnej spoločenskej hodnoty.

Moje prednášky