speaker-info

Ondrej Gažovič

Lektor kritického myslenia

Päť rokov pôsobil ako diplomat na ministerstve zahraničných vecí a na veľvyslanectve v Berlíne. Prednášal na viacerých univerzitách na Slovensku a v Česku, Slovenskej akadémii vied, Sokratovom inštitúte a Komenského inštitúte. Jeho tréningy kritického myslenia úspešne absolvovalo niekoľko stoviek ľudí.

Moje prednášky