speaker-info

Olívia Hurbanová

Lektorka roka 2018 a autorka konceptu Future Skills

Olívia je pozitívna skeptička neúnavne sa snažiaca pochopiť zložitú rovnicu ľudského správania. Neverí v ultimátne pravdy a dogmy a neprestáva sa pýtať. Je lektorkou a autorkou konceptu Future skills – Zručnosti budúCNOSTI. Vyučuje na Slovensku, v zahraničí i na akademickej pôde. Mozgové závity ponamáhala klientom ako IBM, Lenovo, Dell, Swiss Re, Allianz, PWC, Amcham a mnoho ďalším. Za svoje dlhodobé snaženie v oblasti vzdelávania bola vo februári 2019 ovenčená titulom Lektor roka s rekordným počtom 21 nominácií. Momentálne tvorí a vzdeláva pod značkami Highbrõws a Olinclusive.

Moje prednášky