speaker-info

Oliver Lippo

ECS Slovensko

Oliver Lippo začínal v roku 1993 v reklamnej agentúre Soria&Grey ako copywriter; neskôr bol kreatívnym riaditeľom. V rokoch 2003 – 2006 pôsobil na marketingu národnej lotériovej spoločnosti Tipos v manažérskej funkcii. Po návrate do reklamnej branže pôsobil v agentúrach Istropolitana D´Arcy, MUW, CD, VYV, PMP Marketing a v PR agentúre Advantage. Od roku 2015 do súčasnosti je robotníkom na linke vo výrobnej spoločnosti ECS Slovensko.

Moje prednášky