speaker-info

Monika Pikus

projektová manažérka služieb a softvérového vývoja

Monika Pikus po ukončení štúdia histórie a literatúry ju našiel Michal Truban a zamestnal vo Websupporte, kde rozbehla a riadila maďarskú pobočku firmy. Tu sa zaľúbila do sveta IT technológií a už ho neopustila. V Microsofte doplnila vzdelanie o oficiálne certifikáty Prince2 a PMP na riadanie projektov a manažovala rôzne IT dodávateľské projekty pre zákazníkov. V súčasnosti je na materskej dovolenke, ale pracuje pre firmu exe ako projektová manažérka služieb a softvérového vývoja.

Moje prednášky