speaker-info

Monika Hromadová

Bionela

Podnikám s kompostovateľnými obalmi od roku 2013. Zaujímajú ma inovatívne ekologické možnosti balenia jedál, potravín a snažíme sa ich priniesť na slovenský trh. Som zástancom myšlienky, že najlepší obal je žiadny obal. Bohužiaľ to nie je vždy praktické a preto propagujem kompostovateľné materiály, ktoré fungujú na myšlienke „z prírody do prírody“. Stále sa snažím získavať nové informácie a sledujem trendy v obalovom priemysle.

Som mama troch malých detí a som vizionár. Ja vymyslím a manžel mi to pomáha zrealizovať. Teším sa z každého dňa, keď sa mi podarí venovať sa deťom, práci aj domácnosti.

Moje prednášky