speaker-info

Miroslava Atanasová

Koučka a lektorka soft skills, Macrosoft

Sprevádza druhých na ceste sebarozvoja, objavovania vlastnej sebahodnoty a vnútornej rovnováhy. Ako lektorka soft skills sa zameriava na prípravu ľudí na pracovný pohovor, stres manažment, time manažment, rozvoj manažérskych, komunikačných a lektorských zručností ai. Ako One Brain facilitátorka uvoľňuje emočné bloky a ako koučka pomáha dosahovať ciele a rozvíjať potenciál.

Moje prednášky