speaker-info

Miroslav Futrikanič

Riaditeľ spoločnosti SK-TEX

SK-TEX je najväcší slovenský recyklátor textilu na Slovensku. Šaty, ktoré by skončili na smetisku v SK-TEX napríklad opäť ,obliekajú‘ domy, avšak najväčším odberateľom je automobilový sektor.

Moje prednášky