speaker-info

Mirka Uhnak

CEO Mini Tech MBA for Women

Mirka vedie vzdelávací program Mini Tech MBA, ktorý bol vytvorený špeciálne pre ženy. Účastníčky programu si počas troch mesiacov doplnia vedomosti, sieť kontaktov a sebaistotu v oblasti informačných technológií. Projektové riadenie jej bolo vždy blízke, po absolvovaní Fakulty managementu na UK sa venovala primárne vzdelávacím, komunitným a marketingovým projektom. Kariérnu cestu odštartovala ako Brand Ambassador v KPMG.

Moje prednášky