speaker-info

Milan Steskal

Mentegram

Milan je CEO a co-founder Mentegramu, ktorý zefektívňuje starostlivosť o duševné zdravie. Vo voľnom čase napísal knihu Idea To Funding o rozbiehaní startupov, mentoruje začínajúcich podnikateľov a konzultuje inovácie. Nazvali ho aj ambasádorom duševného zdravia v startupovej komunite.

Moje prednášky