speaker-info

Mgr. Marián Mészáros

Právnik, GHS Legal, s.r.o.

Moje prednášky