Mgr. Jaroslav Ivanco

Podpredseda predstavenstva Riaditeľ úseku IT a úseku Mýtneho úradu Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Hovorí sa o ňom, že je človekom, ktorý priťahuje inovácie. V minulosti pôsobil ako generálny riaditeľ sekcie IT na Štatistickom úrade. Podieľal sa na tvorbe úspešného a celonárodného projektu Elektronické sčítanie obyvateľov. Aktuálne zastáva pozíciu podpredsedu predstavenstva, riaditeľa úseku spoplatnenia a IT a riaditeľa úseku Mýtneho úradu v Národnej diaľničnej spoločnosti. Inovácie si so sebou priniesol aj do NDS-ky, príkladom sú projekty ako Smart odpočívadlá alebo dopravné modelovanie. Najväčší challenge v kariére, pred ktorým práve stojí, je vybudovanie nového mýtneho systému bez hraníc.

Moje prednášky

Vízia úspešnej kariéry v Mýtnom úrade

Hlavné pódium

Vravíte si „Nie je MÝTO jedno ako odštartujem kariéru“?  Hľadáte zamestnanie, kde budete mať príležitosť prekonať svoje vlastné limity a predstavy o sebarealizácii? Naprogramujte si s MÝTOM vlastný príbeh úspešnej kariéry na novovznikajúcom projekte celospoločenského významu. Pýtate sa čo MÝTO prinesie? Prijmite pozvanie na exkurziu do zákulisia mýtneho systému.

Práca
Čítať viac