speaker-info

Matúš Vallo

primátor Bratislavy, architekt a odborník na mesto

Matúš Vallo je architekt, odborník na mesto a novozvolený primátor mesta Bratislava. Do profesie architekta sa zamiloval počas svojho štúdia Ríme. Je absolventom Fakulty architektúry STU a účastníkom viacerých študijných pobytov a konferencií. Spoluzakladal úspešný architektonický ateliér Vallo Sadovsky Architects. Matúš stojí za iniciatívou Mestské zásahy, ktorá od roku 2008 vygenerovala viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20 slovenských a českých mestách. Je zakladateľom občianskeho združenia My sme mesto a spoluinicioval založenie občianskeho združenia Aliancia Stará Tržnica v Bratislave.
Bratislava je dlhodobo centrom jeho záujmu. Aj preto približne pred tromi rokmi inicioval prípravu dokumentu Plán Bratislava. Výsledkom spolupráce tímu 76 odborníkov na mesto bola publikácia, ktorá svojím obsahom ponúka najkomplexnejší návod na riešenia problémov Bratislavy. Obsah Plánu Bratislava sa tak stal základom Matúšovho volebného programu a v komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora Bratislavy.

Moje prednášky