speaker-info

Matúš Gála

Generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika, v.o.s

Matúš nastúpil do spoločnosti Lidl začiatkom roka 2008 ako regionálny manažér pre západné slovensko. Po dvoch rokoch sa stal vedúcim vzdelávania, neskôr bol vedúcim úseku organizácie predaja pre Čechy a Slovensko a následne vedúcim predaja. V  roku 2011 sa presunul späť na Slovensko. Po dvoch rokoch sa stal vedúcim predaja pre západné Slovensko, kedy mal v správe vyše 30 predajní v tomto regióne. V roku 2015 sa ako obchodný riaditeľ spolupodieľal na príprave vstupu Lidla na litovský trh. Od konca júna 2016 Matúš zastáva pozíciu generálneho riaditeľa Lidl Slovenská republika.
Jeho cieľom je aby bol Lidl jeden z TOP zamestnávateľov na Slovensku, ktorému je vlastná spoločenská zodpovednosť a rovnako, aby zákazníci vnímali Lidl ako obchodníka ponúkajúceho najlepšiu kvalitu za najlepšiu cenu.

Moje prednášky