speaker-info

Matej Karkalík

Zurich Insurance Company Ltd

Matej pracuje v spoločnosti Zurich Insurance Company ako špecialista na tvorbu prediktívnych modelov v neživotnom poistení pre americký trh.

Moje prednášky