speaker-info

Martina Oravcová

Marketing Google Slovakia

Martina je súčasť marketingového tímu Google. Pomáha rozvíjať program Grow with Google, ktorého cieľom je pripraviť ľudí na zručnosti budúcnosti a Google Partners, program pre online marketingové agentúry na Slovensku.  Štúdium absolvovala na ČZU v Prahe a na Mendelovej univerzite v Brne. Počas svojich pôsobenia na vysokej škole bola aktívna v rôznych študentských organizáciách, pomáhala rozvíjať vzdelávanie žien v IT v Česku v rámci organizácie Czechitas. Momentálne sa venuje neziskovej oblasti a rozbieha projekt na mentoring a podporu hendikepovaných ľudí.

Moje prednášky