speaker-info

Martin Jelinek

Bright House

Martin vyštudoval lingvistiku na UNIPO a sociológiu na Georgetown University. V roku 2010 otváral inštitút Anglistiky v Hondurase. Martin, ako jeden z mála non native speakers, pracuje ako Teacher Trainer pre vydavateľstvo Macmillan, UK a školí lektorov AJ po celom svete. Po návrate z Hondurasu, v rokoch 2013 až 2015 odovzdával svoje skúsenosti z pobytov aj na alma mater UNIPO. Posledné 3 roky sa venuje vlastnej firme Bright House, ktorá sa zaoberá komunikačnými zručnosťami v AJ.

Bright House spolupracuje so slovenskými a českými firmami, ktoré sa úspešne etablovali na zahraničnom trhu a pomáha im vytvoriť komunikačno-emotívny link medzi brandom a konečným zákazníkom. Martin takisto aktívne skúša ako Cambridge Oral Examiner pre British Council Slovakia.

Moje prednášky