speaker-info

Martin Čajko

Tréner a spoluzakladateľ spoločnosti Otvorená Hra

Spoluzakladateľ spoločnosti Otvorená Hra. Komunikačný tréner, optimista a vo voľnom čase hobby freediver. Pomáha tímom a spoločnostiam vytvárať také prostredie, kde si ľudia navzájom dôverujú a kde majú jasne nastavené komunikačné pravidlá, ktoré zvyšujú efektivitu celého tímu.

Moje prednášky