speaker-info

Marián Michalovič

SEO Strategist H1 Slovakia

Online marketingu sa venuje už od minulého storočia. Začínal tvorbou webu pre chovateľskú stanicu psov, postupne ho však začala zaujímať problematika návštevnosti webových prezentácií a ako dostať web na popredné pozície vo výsledkoch vyhľadávania t.j SEO optimalizácia webových prezentácií.

Moje prednášky