speaker-info

Mária Harvaníková

Manažérka personálnej agentúry

Vyštudovala sociológiu na UK v Bratislave a počas svojej profesnej dráhy sa venovala činnostiam súvisiacim s prácou s ľuďmi. Pracovala vo viacerých prieskumných agentúrach na projektových aj manažérskych pozíciách. Pred piatimi rokmi sa rozhodla pre reštart v pracovnom živote, opustila marketingový výskum a začala pôsobiť v oblasti personalistiky. Založila vlastnú personálnu agentúru PRO Business Solutions. Okrem kontaktu s klientmi aj aktívne vyhľadáva kandidátov, vedie výberové konania, poskytuje konzultácie a participuje na prieskumných projektoch.

Moje prednášky