speaker-info

Marcela Zimová

Manažérka Informačnej bezpečnosti, Piano Software

Marcela Zimová vyštudovala na Fakulte elektrotechniky a informatiky na STU v Bratislave odbor Bezpečnosť informačných systémov. Pracovala ako konzultantka na oddelení riadenia rizík, kde sa zameriavala na audity informačnej bezpečnosti v bankových inštitúciách, riadenie rizík a overenia súladu so štandardmi informačnej bezpečnosti (ISO 2700x). Je certifikovanou audítorkou informačnej bezpečnosti (CISA) a členkou ISACA Slovensko. Aktuálne je Manažérkou Informačnej bezpečnosti v spoločnosti Piano Software.

Moje prednášky